ΠΡΟΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩΝΤΑΣ ΤΗ ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ

Πολυάριθμες διεθνείς μελέτες καθώς και εμπειρία ετών έχουν δείξει ότι το στάδιο της προεργασίας των προφίλ είναι καθοριστικό για την εμφάνιση και την εξέλιξη αυτής της μορφής διάβρωσης.

Η προανοδίωση είναι μια διαδικασία προεργασίας, η οποία μας επιτρέπει να συνδυάσουμε την ανοδίωση και την ηλεκτροστατική βαφή και να εκμεταλλευτούμε τα καλύτερα στοιχεία από κάθε μέθοδο. Αυτή η υψηλής ποιότητας λύση προσφέρει μοναδική προστασία από την διάβρωση και αμέτρητες χρωματικές επιλογές, παρέχοντας ασύγκριτη ελευθερία στον σχεδιασμό κάθε τύπου κτηρίου ανεξάρτητα από την γεωγραφική περιοχή που κατασκευάζεται και τις γενικότερες συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα προφίλ ηλεκτροστατικής βαφής τα οποία έχουν περάσει προ ανοδίωση χαρακτηρίζονται ως Automatic Seaside από την Qualicoat και Sea Proof Plus από την GSB, μια κλίμακα ανώτερα από αυτά που έχουν υποστεί τη συνηθισμένη προεργασία της «ενισχυμένης αφαίρεσης στρώματος αλουμινίου με χημικές μεθόδους» πριν από την ηλεκτροστατική βαφή.

Τι είναι η προανοδίωση και γιατί να την επιλέξετε;

Κτήρια συχνά κατασκευάζονται σε περιοχές με επιβαρυμμένο περιβάλλον, κάτι που έχει αποδειχθεί καθοριστικό για την ανάπτυξη διάβρωσης.

Ακόμα και αν όλες οι διαδικασίες ποιότητας ακολουθούνται αυστηρά, είναι πιθανή η ανάπτυξη διάβρωσης κάτω από την στρώση της ηλεκτροστατικής βαφής υπό συγκεκριμένες εξωτερικές συνθήκες, όπως η υψηλή υγρασία, η παρουσία αλατιού ή η ιδιαίτερα επιβαρυμμένη ατμόσφαιρα. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως νηματοειδής διάβρωση και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου.

Συνεπώς η νηματώδης διάβρωση εμφανίζεται κυρίως σε:

  • Παράκτιες περιοχές.
  • Οικιστικές περιοχές με έντονη μόλυνση.
  • Περιοχές όπου το αλάτι χρησιμοποιείται σε δρόμους για να καθαρίσουν από χιόνι.
  • Κοντά σε πισίνες όπου γίνεται χλωρίωση του νερού.
TOP