ΣΟΥΜΠΛΙΧΡΩΜΙΑ

ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ

Είναι μια μέθοδος βαφής που με την εφαρμογή της συνδυάζει την αντοχή του μετάλλου με την ομορφιά τού ξύλου.
Η απομίμηση ξύλου με την μέθοδο του εξαχνισμού όπως αποκαλείται επιστημονικά, είναι ένας συνδυασμός ηλεκτροστατικής βαφής με δύο ακόμη στάδια ειδικής επεξεργασίας.

Η συγκεκριμένη τεχνοτροπία έχει εφαρμοστεί σε πολλές περιοχές της χώρας μας που έχουν χαρακτηριστεί παραδοσιακοί οικισμοί και επιβάλλεται η χρήση των ξύλινων κουφωμάτων.Είναι τέτοια η ακρίβεια απομίμησης, που δύσκολα ξεχωρίζει κανείς ακόμα και δια της αφής αν είναι ξύλο ή αλουμίνιο.

TOP