Επιλέξτε το χρώμα της αρεσκείας σας (αριστερά) και δείτε πώς δείχνει στο κούφωμα αλουμινίου.